OC-Metingen

Het doel van een OC-meting is tweeledig: controle van de beluchtingsinstallatie in nieuwbouw situaties of controle op het beluchtingssysteem in verband met veroudering. Voor nieuwe installaties kan gekozen worden om de metingen uit te voeren in rein water of in slibhoudend water. Voor bestaande installaties wordt over het algemeen in slibhoudend water gemeten. Alle metingen worden uitgevoerd volgens de standaardnormen DWA-M 209, Stowa 2009-15, NEN 12555, ASCE 18-96 of gelijkwaardig

De volgende metingen kunnen wij voor u uitvoeren:

♦ Rein water testen, absorptiemeting
♦ Slib water testen, onder te verdelen in absorptiemeting, desorptiemeting of off-gas meting

Rein water testen

Voorwaarde: het beluchtingsbassin is uit bedrijf en gevuld met rein (drink) water. In die gevallen waarbij het bassin gevuld is met oppervlakte- en/of effluent water kunnen aanvullende alpha-factor metingen nodig zijn.
Bij een absorptiemeting wordt voorafgaand aan de meting de zuurstof uit het water gehaald wordt door middel van chemicaliën (natriumsulfiet met kobalt als katalysator) of het milieuvriendelijke strippen met stikstof.

              Sulfietdosering              Stikstofdosering

Na het in werking stellen van het beluchtingssysteem wordt het oplopen van het zuurstofgehalte in combinatie met het opgenomen vermogen en eventueel het luchtdebiet gemonitoord.

Absorptiemeting rein water in grafiekvorm:

          

Slib water testen

Voorwaarde: het te meten beluchtingsbassin is tijdelijk (ca. 14 – 24 uur) uit bedrijf, het slib water dient van te voren ruimschoots belucht te worden om in de endogene fase te zijn. Om de resultaten naar rein water condities om te rekenen zijn aanvullende alpha-factor metingen nodig.
Bij een absorptiemeting in slib water kan de respiratie van het slib worden benut om de zuurstof voorafgaand aan de meting uit het water te halen.
In gevallen met lage beluchtingsintensiteit kan overwogen worden om een desorptiemeting meting uit te voeren, hierbij wordt het zuurstofgehalte, door toevoeging van waterstofperoxide, verhoogd tot oververzadiging.

              Dosering waterstof              Meetapparatuur

Na het in werking stellen van het beluchtingssysteem wordt het oplopen (absorptie) of teruglopen (desorptie) van het zuurstofgehalte in combinatie met het opgenomen vermogen en eventueel het luchtdebiet gemonitoord.

Absorptie- / desorptiemeting slib water in grafiekvorm:

        absorptie-desorptiemeting

Indien het te meten beluchtingsbassin niet uit bedrijf kan ook de Off-gas methode worden toegepast.

Voorwaarde: deze meting is alleen geschikt voor bellenbeluchting. Om de resultaten naar rein water condities om te rekenen zijn aanvullende continu alpha-factor metingen nodig.
Het principe van de off-gas meting is de vergelijking van de zuurstofconcentratie van de (met waterdamp en CO2 gecorrigeerde) lucht die in het water wordt gebracht O2in (omgevingslucht) en uit het beluchte afvalwater O2uit komt. Hieruit kan het percentage zuurstof OTE (Oxygen Transfer Efficiency), welke is overgedragen naar het water, worden berekend.

Meetprincipe:

                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

         Off-gas zuurstofverloop

De drijvende gas collector wordt geplaatst op de te testen locatie en het verzamelde gas wordt d.m.v. een slang naar de analyse apparatuur geleid en continu geanalyseerd. Na elke ca. 10 – 15 minuten wordt de gas collector verplaatst naar een nieuwe locatie. Door de kap op verschillende plaatsen boven het beluchtingsveld te plaatsen wordt tevens inzicht worden verkregen in de luchtverdeling.

Voordeel van de off-gas methode is dat er continu over een langere tijd kan worden gemeten en de zuivering kan gewoon in bedrijf blijven.

Terug