Alpha-factor metingen

Beluchtingssystemen in Afval-Water-Zuiverings-Installaties worden normaliter uitgelegd op zuurstofinbreng onder zogenaamde standaardcondities welke zijn: schoon drinkwater, watertemperatuur van 20 (10) oC, luchtdruk van 101,3 kPa en géén opgeloste zuurstof in het water.
In de praktijk wordt uiteraard alleen in afvalwater zuurstof ingebracht.

De invloed van de zuurstofoverdracht in schoon water in vergelijk met die in afvalwater is de zogenaamde alpha-factor.
Naast de oppervlakteactieve stoffen in het afvalwater wordt de alpha-factor tevens beïnvloed door de volgende factoren:
soort beluchting (oppervlakte- of bellenbeluchting)
beluchtingstype (= grootte luchtbel)
waterhoogte (= contacttijd luchtbel – water)
luchtintensiteit of elementbelasting

D. ten Hove Consultancy B.V. biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze alpha-factor meetopstellingen voor zowel bellen- alsmede oppervlaktebeluchting: de alpha-factor bepaling wordt gedaan door, in een model met een identiek beluchtingssysteem als in de praktijk, vergelijkend onderzoek te verrichten tussen drinkwater en testwater.

Er zijn twee mogelijkheden om de alpha-factor te bepalen:

Stationaire meting

Voorwaarde: het testwater moet stabiel van kwaliteit zijn, voor slibhoudend water betekent dit dat het slib endogeen moet zijn. Over het algemeen geldt voor endogeen slib water dat de alpha-factor hoger is dan onder proces condities. Daar de alpha-factor meting simultaan wordt uitgevoerd met de OC-meting zal dit geen effect hebben op het uiteindelijke zuurstofinbreng-eindresultaat onder standaard condities.
De alpha-factor wordt bepaald door middel van het onder identieke condities uitvoeren van minimaal 3 absorptie zuurstofinbrengmetingen voor zowel drinkwater als het testwater. Hierdoor kan zeer nauwkeurig de alpha-factor van het testwater worden bepaald.

               OLYMPUS DIGITAL CAMERA             OLYMPUS DIGITAL CAMERA

           alpha-factor grafiek

Continu meting

Voorwaarde: alleen geschikt voor bellenbeluchtingssystemen.
Voor de bepaling van de prestatie van het beluchtingssysteem in de kolom onder standaard condities wordt de kolom eerst gevuld met drinkwater. Hierin worden drie identieke OC-metingen uitgevoerd volgens de absorptie-methode. Tijdens de alpha-factor metingen wordt de kolom continu gevoed met water uit het beluchtingscircuit en wordt door middel van off-gas meting de zuurstofopname in de kolom continu gemeten. De condities (luchtinbreng, waterhoogte etc.) zijn identiek aan de metingen in drinkwater.

In schemavorm:

             Schema alpha continu               Alpha-factor groot

 

        alpha-factor grafiek continu

Terug