Overige metingen

Naast OC metingen hebben wij de mogelijkheid om meerdere parameters, die van invloed zijn op de prestatie van het beluchtingssysteem, te meten. Daarnaast verzorgen wij pompcapaciteitsmetingen voor poldergemalen.

Snelheidsmeting

De gemiddelde watersnelheid in een beluchtingsbassin moet voldoende hoog zijn om:
♦ het slib in suspensie te houden (samen met turbulentie)
♦ de prestatie van het bellenbeluchtingssysteem positief te beïnvloeden

De watersnelheid wordt gemeten met een elektromagnetisch stroomsnelheidssensor (EMS) waarbij het signaal “real-time” wordt gelogd. Hierdoor wordt een betrouwbaar beeld gegeven van de in het meetpunt aanwezige snelheid en turbulentie. Conform bijvoorbeeld VDMA 24656 of Stowa 2006-19 wordt stroomsnelheid in de dwarsdoorsnede van het kanaal in x gelijkmatig over de meetraai verdeelde punten gemeten waarbij gedurende een y aantal minuten in het meetpunt de snelheid zal worden gemeten. De gemiddelde stroomsnelheid is het rekenkundige gemiddelde van het aantal meetpunten.

            OLYMPUS DIGITAL CAMERA               OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vermogensmeting

Om het rendement in kg O2/kWh van een beluchtingssysteem te kunnen bepalen, of bijvoorbeeld het vermogen van de voortstuwer(s) is het nodig om het opgenomen vermogen te meten. Dit kan met het soms aanwezige systeem op de zuivering of met onze gekalibreerde meetapparatuur. Alle data wordt gelogd en is nadien beschikbaar voor analyze.

           Vermogensmeting

Luchtdebiet meting

Voor de bepaling van het rendement van de bellenbeluchtingselementen (absorptie- en desorptiemeting), of voor de bepaling van de totale zuurstofinbreng (off-gas meting) kan het luchtdebiet worden gemeten. Simultaan worden luchtsnelheid, persdruk en luchttemperatuur gemeten. In combinatie met de persleiding diameter kan het debiet in m3N/h worden berekend.

            Debietmeting

 Pompcapaciteitsmeting

De EMS sensor is uitermate geschikt om de pompcapaciteit conform IS 9906 van een poldergemaal te meten. In het aan- of afvoerkanaal wordt over de meetraai de gemiddelde watersnelheid gemeten, in combinatie met het oppervlak wordt het debiet in m3/min berekend. Rekening houdend met het opgenomen vermogen en de te meten statische en/of manometrische opvoerhoogte kan de prestatie in het veld worden gecontroleerd.

               Pompcapaciteit-1              Pompcapaciteit

 

Terug